Cô giáo như mẹ hiền

Thông tin chi tiết:
Lê Thị Chuyên
Tổ trưởng Lê Thị Chuyên
Ngày tháng năm sinh 02/05/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Hạ Sơn- Quỳ Hợp
Điện thoại 0974965009
Mạng xã hội