Cô giáo như mẹ hiền

 • Lê Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0974965009
 • Nguyễn Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982116422
  • Email:
   sonnga1969@gmail.com
 • Giáo Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0985287182
  • Email:
   bichngoc6285@gmail.com
 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01633443290
  • Email:
   nhungson5@gmail.com
 • Vy Thi Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0943892277
  • Email:
   mnhason.qh